Güç, enerjinin bir şekilden diğerine dönüşme hızıdır. Bir kaynak arkı göz önüne alındığında elektrik enerjisinin hemen hepsi ısıya dönüştürülür. Bu ısının sadece küçük bir oranı arkın yaydığı mor ötesi radyasyonu ve parlak ışığı üretmek için kullanılır. Akım ve gerilim kolaylıkla ölçülebildiğinden güç girdisi Watt olarak saptanabilir.
Ark Güç Girdisi(Watt) = Ark Gerilimi (V) x Ark Akımı (A)
Örneğin; 150A ve 25 V çalışma değerlerine sahip elle yapılan ark kaynağında;
25V x 150A= 3750Watt = 3,75 kW
Bu hem doğru hemde alternatif akım için geçerlidir.

Güç ile enerji arasındaki ilişki 1 Watt = 1 Joule/s olduğundan yukarıdaki örnekte ark‟a enerji girdisi 3750 J/s veya 3,75 kJ/s dir. Ancak bunun ark‟a verilen enerji girdisi olduğu bilinmelidir. Diğer bir deyişle bu bize kaynakçının arkı kullandığı sürece ısının 3,75 kJ/s hızda üretilmekte olduğunu söyler. Eğer ark sabit tutulsaydı bu, kaynağa tek bir noktadan verilen ısı girdisi olurdu. Ancak kaynakçı(ark) bağlantı çizgisi boyunca hareket eder. Isı bu nedenle dağılır ve herhangi bir noktadaki ısı girdisi kaynak hızına(arkın hareket hızına) bağlı olarak değişir. Ark‟a sağlanan enerji ve kaynak hızı bilindiğinde ısı girdisini hesaplamak ve bu değeri kaynak pasosunun birim uzunluğu başına düşen ısı miktarı(joule/mm) olarak ifade etmek mümkündür.

Bir kaynakçının 1,6 mm bir paslanmaz çelik sac TIG yöntemi kullanılarak alın kaynağı yaptığını farz edelim. Akım 60 A civarında olurdu ve 2 mm uzunluğunda ark gerilimi argon koruyucu gaz ile 14 V olurdu. Kaynak hızı, kaynak edilen gerçek elemana bağlı olmakla birlikte çok kullanılan bir değer olan 120 mm/dak olarak alınsın.
Ark Gücü= 60 A x 14 V = 840 Watt = 840 J/s
1 dakikada kat edilen mesafe 120 mm, 1 saniyede 120/60=2 mm olur.
Bu nedenle ısı girdisi 2 mm için 840 J/s ise, 1 mm için 420 J/mm dir

 

Buna göre, ark kaynağı ısı girdisini etkileyen temel faktörler
– Ark akımı
– Ark gerilimi
– Kaynak hızı