Ana Sayfa » MALZEME VE MUAYENESİ » ISIL İŞLEMLER

ISIL İŞLEMLER

ISIL İŞLEM NEDİR?

Metal metal bir parçanın özelliklerinde belirgin bir değişiklik sağlamak amacıyla metal veya alaşımların katı halde ısıtılıp soğutulması işlemlerine “ısıl işlem” denir. Isıl işlem, malzemenin belli bir sıcaklığa ısıtılıp, o sıcaklıkta belli bir süre bekletildikten sonra belli bir hızla soğutularak, malzemeyi oluşturan fazların miktarını, türünü, tanelerin büyüklüğünü ve mikroyapıdaki dağılımını değiştirmek suretiyle malzemeye istenen fiziksel ve mekanik özelliklerin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemdir. Isıl işlemin ...

Devamı

DEMİR-KARBON DENGE DİYAGRAMI

  DEMİR–KARBON DENGE DİYAGRAMI Çelikteki alaşım elementlerinden en önemlisi karbondur. Karbonun varlığı, çeliği günlük yaşantının en yararlı unsuru yapan, elde edilebilir çok sayıda özelliklerinden büyük ölçüde sorumludur. Oda sıcaklığında karbonun alfa demiri içerisindeki çözünürlüğü çok düşüktür. Bu nedenle karbon atomları tek tek demir atomları arasında çok seyrek olarak bulunurlar.  Ferritte çözülmüş karbon miktarının düşük olması karbonun demir-karbür bileşiğini oluşturduğunu gösterir. ...

Devamı

Curie (küri) noktası

Curie sıcaklığı, ferromanyetik bir maddenin, kalıcı mıknatıslığını yitirip paramanyetik hale geçtiği kritik sıcaklıktır. Curie sıcaklığının üstünde, ısı enerjisi manyetik momentlerinrastgele yönelmelerine sebep olur ve madde paramanyetik hale geçer. Paramanyetizma alanında çalışan Pierre Curie’nin anısına bu sıcaklığa Curie sıcaklığı denmektedir. Bazı maddelerin Curie sıcaklıkları  Ferromanyetik madde Sıcaklık (Kelvin) Demir 1043 Kobalt 1394 Nikel 631 Gaolinyum 317 Fe2O3 1394  

Devamı

Saf Demirin Soğuma Eğrisi

Saf demirin ergime sıcaklığı 1538°C dir. Saf demir, 1538°C – 1394°C sıcaklıkları arasında HMK kristal yapısına sahip δ-demirine dönüşür. Saf demir, 1394°C de atomların birbirine yakınlaşması nedeniyle, YMK yapıya sahipγ-demirine dönüşür. Saf demir, 912°C HMK yapıya sahip α-demirine dönüşür.     aLINTI: pROF Dr. Hüseyin UZUN  Sakarya Üniversitesi

Devamı

ALLOTROPİ VE DEMİRİN ALLOTROPİSİ

Allotropi – Sıcaklık ve basınca bağlı olarak, birden fazla kristal yapıda var olan elemanın karakteristiğidir.  Allotropi yapının farklı sıcaklıklarda farklı faz ve kafes yapısına sahip olmasıdır. Demir,allotropik bir metal olup, allotropisi aşağıdaki şekil ile açıklanabilir. Demirin ergime derecesi 1535◦C dir. Demir, ergime derecesinden, oldukça düşük sıcaklıklara kadar geçen sıcaklık  süreci içerisinde kristal kafes sistemini dönüştürme özelliğine sahiptir. Bu özelliği onun allotropik bir ...

Devamı

ISIL İŞLEM NEDİR? ÇELİĞE NİÇİN ISIL İŞLEM YAPILIR?

Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki  sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve iç yapıların elde  edilmesine ısıl işlem denir. • Isıl işlem; bir malzemenin özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dahilinde uygulanan bir ısıtma ve soğutma işlemleri  sırasıdır. • Diğer bir deyişle; içyapı ve özellikler bakımından belirli bir durumu  elde ...

Devamı