Ana Sayfa » TEKNİK RESİM

TEKNİK RESİM

teknik resim önemi,amacı,kullanılan araç gereçler vb..

İPLE ELİPS NASIL ÇİZİLİR?

Devamı

ONGEN ÇİZİMİ ANİMASYON

Devamı

BEŞGEN ÇİZİMİ

Devamı

Çizgi Çeşitleri

Devamı

Resim Kağıtlarının Katlanması

Devamı

Teknik Resimde Kullanılan Kağıtlar ve Standart Ölçüleri

Devamı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri

     

Devamı

Teknik Resimin Önemi

Teknik resim, tasarım ve üretiminin yapılması planlanan bir makine parçası için, belirli kurallar ve standart gösterim şekilleri gözetilerek çizilen ve bahse konu makine parçasının şekline, iç yapısına, boyutlarına, toleranslarına, yüzey özelliklerine ve malzemesine ait tüm bilgileri içeren bir şekildir. Küp, küre, prizma, silindir vb. standart geometrik cisimler yazılı veya sözlü olarak anlatılabilirler. Ancak, kompleks bir makinenin ya da bu makinayı oluşturan elemanların yazıyla veya sözle ...

Devamı