CNC Punch için kullanılan bilgisayar programları CAD ve CAM olmak üzere iki aşamalıdır.

Birinci aşamada üretilecek parçanın iki boyutlu resmi bilgisayar ortamında çizilerek (*.DXF) formatında ya da kullanılacak olan CAM programının tanıyacağı uzantıda kaydedilir.

 

İkinci aşamada üretilecek olan parça kullanılan CAM programında açılarak punchlama (kalıplama) işlemi gerçekleştirilir.

CAD ve CAM programı aynı programda da bulunabilir. Dolayısıyla dizayn ve kalıplama işlemi aynı programda gerçekleştirilebilir. Günümüzde kullanılan  programlar genelde bu  şekilde dizayn edilmiştir.

Operasyon Sırasının Oluşturulması 

İşlenecek sac parçalarının bir levha üzerine dağıtılması ile oluşturulan programda kullanılan takımların kullanım sırasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, öncelikli çalışması gereken takım sıralamasını doğru yapmaktır.

Takım sıralamasında şunlara dikkat edilmelidir:

– Kabartma, sıvama, diş açma gibi işlemlerin yakın kısımlarına başka bir takım vuracaksa bu takımların en son kullanılması

– Üretilecek parçalar üzerindeki işlemlerin ilk önce yapılması, —

– Üretilecek parçaların çevre kesim işlemlerinin sonraya bırakılması

Kesilecek parçaların ilk tasarımı CAD programlarının uygun olanın birinde tasarlandıktan sonra, bu çizim “dxf” formatında kaydedilir. Kaydedilen bu çizim daha sonra CNC Punch tezgahına ait yazılım kullanılarak kesime hazırlanır.

 

CNC punch tezgahına uygun özel yazılım kullanılarak, CAD programında çizilen resim buraya aktarılır. Program içinde parçanın kesim sıralaması oluşturulur, yani parçanın kesime nereden ve hangi kalıplama sırasına göre başlanacağı tespit edilir. Ayrıca bunun yanında kesim süreleri de program tarafından hesaplanmaktadır.

Bu işlemlerden sonra parçaların sac plaka üzerinde yerleşim planı hazırlanır. Boyutları belli olan bir plaka üzerine, kalınlıkları eşit olmak şartıyla tek bir parçadan belli sayıda veya birden fazla sayıda farklı parça yerleştirilebilir. Bu da takım halinde kesilen parçalar için uygun bir yöntemdir. Böylece sac minimum fireyle değerlendirilmiş olur.

CAM (Computer Aided Manufacturing) bölümünde ise bir veya birden fazla iş parçasının kesme simulasyonu, program yardımıyla  gerçekleştirilmektedir. Böylece kesmede oluşabilecek çeşitli hatalar önceden giderilir. CNC punch tezgahları çalışılabilen maksimum sac ebatlarına göre sınıflandırılır. Bu kapasite tezgaha yüklenecek sac ebatlarıyla orantılıdır. Aşağıdaki resimde örnek CNC Punch Üretim Modülü görülmektedir.

Parça Programının CNC Punch Tezgahına Aktarılması

Makineye program yükleme işlemi iki yöntemle yapılabilir. Bunlardan birincisi bir disket yardımıyla programın yapıldığı bilgisayardan makinenin kontrol paneline yüklenir. Bunun için her iki tarafta da disket sürücü olmalıdır.

İkinci yöntem ise bir ağ kablosuyla bilgisayarı makineye bağlayarak veri akışı kablo ile sağlanır. İkinci yöntemle işlem hızı, zaman tasarrufu ve esneklik sağlanmaktadır. Temel bilgisayar bilgisiyle makineye kolaylıkla program yüklenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, dosya kontrolü, operatör ile programcı arasında iletişimin iyi olması veveri aktarma işleminin kontrollü olmasıdır.

Kaynak: Hamit Arslan