voltBir elektrik devresinde, herhangi iki nokta arasından akım geçebilmesi için, bu iki nokta arasında bir elektriksel seviye farkının olması gerekir. Aynı yüksek seviyedeki bir kaptan daha alçak seviyedeki bir kaba doğal olarak suyun akabilmesi gibi. Bu fark GERİLİM değeri olarak anılır. Birimi VOLT olup V harfi ile ifade edilir.
alıntı:

 

 

 

 

Boşta Çalışma Gerilimi Nedir?

gerilimKaynak makinesinin kaynak yapmaya hazır olduğu fakat kaynak yapılmadığı zaman kaynak kabloları arasında ölçülen gerilim değerine verilen isimdir. Üç guruba ayrılır;
1 Yüksek boşta çalışma gerilimi 80–90 V
2 Düşük boşta çalışma gerilimi 40–45 V
3 Normal boşta çalışma gerilimi 65–70 V
alıntı: Salim ASLANLAR

Düşük Boşta Çalışma Gerilimi

Düşük boşta çalışma geriliminin özellikleri:
1 Elektrot zor tutuşur.
2 Kullanılmış elektrodun tekrardan tutuşturulması zordur.
3 Elektrot parçaya sık sık yapışır.
4 Arkın sık sık sönmesi söz konusudur.
5 Tecrübeli kaynakçıya ihtiyaç vardır.
6 Can emniyeti açısından son derece emniyetlidir

Yüksek Boşta Çalışma Gerilimi

Yüksek boşta çalışma geriliminin özellikleri:
1 Elektrot kolay tutuşur.
2 Kullanılmış elektrodun tekrardan tutuşturulması kolaydır.
3 Elektrot parçaya yapışmaz.
4 Ark sönmesi olmaz.
5 Dikiş kalitesi iyidir.
6 Bütün bunlara karşın can emniyeti açısından tehlikelidir. Çünkü insan vücudunun dayanabileceği en yüksek gerilim değeri 70 Volttur.
7 Bu tip makinelerde çalışılması durumunda kaynakçının mutlaka izolasyona büyük önem vermesi ve gerekli olan önlemleri alması mecburidir.
8 Bu tip makineler soğuk iklime sahip ülkelerde tercih edilir.

Normal Boşta Çalışma Gerilimi

Normal boşta çalışma geriliminin özellikleri:

  1. Yüksek ve düşük boşta çalışma gerilimine sahip makinelerin bütün avantajlarını taşırlar.
  2. Can emniyetine açısından güvenlidirler.
Tutuşturma gerilimi, Çalışma gerilimi,Ark gerilimi nedir?

Tutuşturma Gerilimi
Kaynağa başlarken elektrodun tutuşturulması anındaki Gerilime verilen addır. Pratikte boşta çalışma gerilimi ile aynıdır

Çalışma Gerilimi
Kaynak yaparken, yani ark oluşmuşken, kaynak makinesi üzerinde kaynak kablolarının bağlandığı uçlar arasında ölçülen gerilime denir.

Ark Gerilimi
Kaynak yaparken, iş parçası ile elektrodun ucu arasındaki gerilime denir.

tutusturmagerilimi