Ana Sayfa » Etiket Arşivi:

Etiket Arşivi:

ÇELİKLERDE KARBON ORANLARINA GÖRE MİKROYAPILAR

Devamı

Çelik standartları örnekler

ALINTI: Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir KOU METALURJİ VE MALZEME MUH. EURONORM’a göre çelik, ısıl işlem için uygun ve maksimum kütle-% 2 karbon içeren (zengin oranda Cr içeren birkaç tip hariç) tüm demir esaslı malzemelerdir. Alaşımsız (yalın karbonlu) ve alaşımlı çelikler, malzemenin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak, kullanım özelliklerine göre temel, kaliteli/özel (asil/asal) ve paslanmaz çelikler şeklinde alt sınıflara ayrılmaktadır. • ...

Devamı

ÇELİKLERDE KULLANILAN STANDARTLAR

ULUSLARARASI ÇELİK STANDARTLARI  TS – Türk Standartları Çeliklerle ilgili Türk Standartları’nın hazırlanmasında DIN-Alman Standartları esas alınmış olup, Alman Standartları bölümünde yer alan açıklama ve örnekler Türk Standartları için de geçerlidir. DIN – Alman Standartları Alman Standartlarında malzeme tanımlaması için 3 değişik sistem kullanılmaktadır. Malzeme Numarası Çeliğin çekme dayanımına göre kısa işareti Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti Karbon Çelikleri Düşük ...

Devamı

Çökelme Sertleşmeli Paslanmaz Çelikler

Çökelme Sertleşmeli Paslanmaz Çelikler   Çökelme sertleşmeli paslanmaz çelikler  bakır, molibden, niobyum, titanyum ve alüminyum gibi alaşım elementleri içeren, bu elementlerin bir veya birkaçının etkisi ile çökelme sertleşmesi gösteren Fe-Cr-Ni’ li paslanmaz çelikler ailesinin bir grubudur (Tülbentçi ve ark.,1993).   Çökelme sertleşmesi, prensip olarak alaşımı çözeltiye alma tavından sonra uygulanan hızlı soğumayı takip eden bir yaşlandırma işlemidir. Yukarıda belirtilen ve ...

Devamı

Ostenitik Paslanmaz Çelikler

Ostenitik Paslanmaz Çelikler   Ostenitik paslanmaz çelikler bileşiminde %12-25 Cr ve %8-25 Ni içeren ve paslanmaz çelik ailesinin en yaygın kullanım alanına sahip üçlü Fe-Cr-Ni alaşımlarıdır. Bu alaşımların yapıları bütün ısıl işlemlerde ostenitik (YMK) yapıda kaldığı için ostenitik olarak adlandırılır. Ni kuvvetli bir ostenit yapıcı olduğundan, bu çeliklerde katılaşma sırasında ortaya çıkan ostenit oda sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda bile dönüşmeden kalır. ...

Devamı

Ferritik Paslanmaz Çelikler

Ferritik Paslanmaz Çelikler   Malzemelerin çok önemli bir grubunu oluşturan ferritik paslanmaz çelikler, alaşım elementi ilavesine bağlı olarak bileşimlerinde farklı oranlarda Cr içerirler (Tekin, 1981). Ferrit yapıcı elementlerin (Cr,Al,Ti) oranı artırılarak ve ostenit yapıcı (C,Ni) elementler sınırlanarak oda sıcaklığı ve ergime noktası arasındaki tüm sıcaklıklarda ferritik olan paslanmaz çelikler geliştirilmiştir (Woollin, 1994). Bünyelerinde %11-30 oranlarında krom içeren paslanmaz çeliklerdir. Bu ...

Devamı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN FAZ DİYAGRAMLARI

2.2. PASLANMAZ ÇELİKLERİN FAZ DİYAGRAMLARI Paslanmaz çelikler krom ve nikelin yanında diğer alaşım elementlerini de içerir. Bunlar genellikle ostenit yapıcı olan Ni, Mn, C, N, Co ve Cu ile ferrit yapıcı olan Cr, Mo, Si, Nb, V, W, Ti, Ta ve Al gibi elementlerdir (Srivastava, 1982; Fuarte and Kerr, 1992; Campbell, 1992; Varol et al., 1992; Woollin, 1994). Krom, hacim ...

Devamı

PASLANMAZ ÇELİKLER

PASLANMAZ ÇELİKLER  2.1 GENEL Paslanmaz çelikler yüksek sıcaklıklardaki gazlı ve sulu ortamlarda iyi korozyon direnci gösteren alaşımlardır. Kromun varlığı paslanmaz çeliklere iyi korozyon direnci verir. Krom yüzeyde pasif oksit film tabakası oluşturur. Kromun %5 gibi küçük oranları çeliğe biraz pasiflik vermesine rağmen genel olarak %12 ve daha fazla krom içeren alaşımlar paslanmaz olarak kabul edilir (Anon., 1994). Krom; metalin yüzeyinde ...

Devamı

ISIL İŞLEM NEDİR? ÇELİĞE NİÇİN ISIL İŞLEM YAPILIR?

Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki  sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve iç yapıların elde  edilmesine ısıl işlem denir. • Isıl işlem; bir malzemenin özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dahilinde uygulanan bir ısıtma ve soğutma işlemleri  sırasıdır. • Diğer bir deyişle; içyapı ve özellikler bakımından belirli bir durumu  elde ...

Devamı