Ana Sayfa » Etiket Arşivi:

Etiket Arşivi:

SU JETİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIM ALANLARI

Gıda Sektöründe Su jeti kesme sistemi ile, taze, kuru, paketlenmiş ya da dondurulmuş hemen tüm gıdalar islenebilmektedir. Kesim sırasmda, ürün kesici metale yapısmadıgı için ürün üzerinde minimum basıç etkisi gözlenir böylece ürünün deforme olması önlenmis olur. Bıçak temizleme, bıçak eğeleme ve bıçak değiştirme problemleri yoktur. Sistem oldukça sıhhidir. Sistem esnek imalat ve otomatik imalat sistemlerine kolaylıkla adapte edilebildigi için ürüne bıçakla verilmesi mümkün olmayan şekiller kolaylıkla verilebilir. Örneğin ...

Devamı

SU JETİ İLE KESME BASINÇ ARTTIRICILAR VE POMPALAR

Su jeti sistemleri temelde aynı işi yapmalarına karşın içerdikleri yüksek basınç elde etme yöntemine göre farklılıklar içerirler. Bu farklılık, sistemin kesme kabiliyeti ile birlikte ilk yatırım ve çalıştırma maliyetini de etkilemektedir. Bu nedenle yapılan işe en uygun seçimin yapılabilmesi gerekir. Su jeti kesme sistemlerinde kullanılan basınç elde etme yöntemleri önce pistonlu pompalar ve basınç arttırıcılar olmak üzere iki sınıfa ayrılabilirler. PİSTONLU POMPALAR Pistonlu pompalar küçük hacimli üç veya daha fazla silindirden ...

Devamı

Yüksek Basınca Dayanıklı Boru ve Hortumlar

Pompadan veya basınç yükselticiden nozüllere veya monitörlere basınçlı su getirmede dikişsiz çelik çekme borular ve çelik tel örgülü hortumlar kullanılmaktadır. Boruların et kalınlıkları ve hortumlardaki çelik tel örgü sayısı basınca göre belirlenmektedir. Boru veya hortum bağlantıları mafsallı, çift kelepçeli veya çift taraflı geçme manşonludur. Ayrıca, boru bağlantıları için iyi kalite kaynaklama da yapılmaktadır.

Devamı

SJ (Su jeti) -ASJ (Aşındırıcı Su Jeti) Malzemeye Göre Kesim Hızları

Devamı

SU JETİ NOZULU (Nozüller)

Nozüller, boru ve hortumla pompadan yada basınç yükselticiden getirilen basınçlı suyun hedefe fışkırtıldığı elemanlardır. Doğrudan borunun ucuna takıldıkları gibi uzaktan kumanda edilen monitörlere de takılırlar. Nozüllerin girişi ucuna takılacakları borunun çapındadır, sonra ani olarak yada göreceli olarak daralırlar. Daralma bölgesinin sonunda belirli bir çapla dışarıya açılırlar. Nozüller aşınmaya dayanıklı olan sentetik safir, tungsten karbit (karbür)  yada yüksek karbonlu çeliklerden yapılırlar. Nozülü terk eden sıvı demetinin ortama dağılış biçimi, hızı, basıncı ...

Devamı

SU JETİ KESME PRENSİBİ

Su jeti kesme sistemi, 3000-7000 bar basınçları arasında ki suyun 0.1 ile 1.0 mm çapları arasında değişen bir lüleden geçirilmesiyle elde edilen yüksek hızlardaki su jeti hüzmesinin veya aşındırıcı-su jeti karışımının, çarpma etkisiyle malzemeden parçacıklar aşındırması ve bunun sonucu olarak parçanın işlenmesi esasına dayanır.Su jeti teknolojisi aşındırıcılı ve aşındırıcısız sistemler olmak üzere ikiye ayrılırlar.Her iki teknoloji de yukarıda da bahsedildiği üzere temel prensip olarak çok yüksek basınçlardaki suyun çok ...

Devamı

AŞINDIRICILI SU JETİ İLE KESME (ABRASIVE WATERJET)

Basınçlı su jeti ile kesme; geleneksel olmayan imalat yöntemlerinden olup en yeni modern tekniklerden birisidir. Bu kesme teknolojisi 1960’ların sonlarında Michigan Üniversitesi’nde “Dr. Norman C. Franz” tarafından geliştirilmiştir. İlk ticari sistem “Ingersol- Rand” firmasının bir bölümü olan “McCartney” şirketi tarafından kurulmuştur. Su jeti ile kesmenin metal endüstride kullanımı ise 1982’den sonra popüler olmuştur. Su jeti nozulunun daha iyi idare edilebilmesi için endüstriyel robotların sisteme adapte edilmesi ve basınçlı suya aşındırıcıların ilave ...

Devamı

Su Jeti Giriş

Suyun aşındırma özelliği doğaldır ve çok eskiden beri bilinir. En basitinden akarsu yataklarının oluşumu buna iyi bir örnek teşkil eder. Su hızının normalden daha fazla olduğu taşkın (sel) zamanlarında aşındırmanın hızlandığı da bilinen bir olgudur. “Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir” diyen Latin atasözü de mecazi olarak başka bir olguyu ifade etmek istemişse de fiziksel bir gerçeği de dile getirmiştir. Suyun bu aşındırma etkisi ...

Devamı

Su Jeti İle Diğer Kesme Yöntemlerinin Malzeme Bazında Karşılaştırılması

Devamı