Taşlama  işleminde yöntem, çok küçük kesici tanelerle iş yüzeyini aşındırarak yüksek ölçü tamlığı oluşturmaktır.  Bunu  gerçekleştirmek için  kullanılan kesicilere “zımpara taşı” adı verilir.  Zımpara  taşları,  aşındırıcı  taneciklerin  organik  veya  inorganik  bağlayıcılarla birbirine bağlanmasından oluşan kesici takımlardır.

Aşındırıcılar      

İdeal aşındırıcı  için,  aşınmaya  karşı  azamî  direnç  göstermeli,  fakat körlenmeden önce kırılabilme(bünyeden ayrılma) özelliğine sahip olmalıdır denilebilir. Her aşındırıcı cinsinin  kristal  yapısı  ve  kırılabilme  karakteristiği  taşlayacağı  malzemeye uygunluğunu belirler.

ZIMPARATASI

ZIMPARACALISMAHIZI