Arktaki sıcaklıklar elle ark kaynağında 4000 °C, MIG/MAG kaynağında ise 10000 °C civarındadır. Ark yanarken, artı kutuptaki (anottaki) sıcaklık, eksi kutuptaki (katottaki) sıcaklıktan 200 ila 500 °C daha fazladır
Bunun sebebi;
1 Eksi kutuptan çıkan elektronlar malzemeyi terk ederken enerjiyi yutarlar,
2 Büyük bir hızla artı kutba çarpan elektronlar çarpma sırasında enerjilerini verirler