Markalamada metal yüzeylere çizgilerin çizilmesinde kullanılır. Çizecekler gövdeleri yumuşak uç kısımları alaşımlı çelikten veya elmastan yapılıp gövdeye sert lehim ile kaynatılır. Uç açıları 10º – 30º dir.cizecek

Mihengirler
Markalama pleyti üzerinde iş parçalarına istenilen yükseklikte parelel çizgiler çizme işleminde kullanılır. Basit cetvelsiz olanların yanında cetveli, saat kadranlı ve dijital olanları vardır.
Aşağıda ki resimlerde mihengir ve mihengirle markalama görülmektedir.Markalamada ölçü ayarlanmalı.(ölçü ayarlamada referans noktası pleyt yüzeyidir) Sac 90º dik tutlmalı gerekirse arkası desteklenmelidir. Gerecin büyüklüğüne göre gereç veya mihengir pleyt üzerinde çekilerek izleme yapılmış olur.mihengirmihengir1