1-Eğeleme kol hareketi ile yapılır, sol bacak hafif öne doğru kırılır, vücut yardımı ile eğeleme hareketi artırılır (Şekil).
2- Eğeleme yaparken işin üzerine bakılır
3-Sol ayak önde, vücut ağırlığını çekecek şekilde hafif açılı, sağ ayak ise geriye doğru sol ayağı destekler pozisyonda olmalı, yere sağlam basmalıdır.

egedurussekliSol ayağınızı sağ ayağınıza 90° açı yapacak şekilde birleştiriniz. Sol ayağınızı omuz genişliği kadar bir adım ileri alınız. Eğeyi şekil deki gibi tutunuz, sol dizinizin üzerinde vücudunuzu esnetiniz. Parça üzerinden ileri giderken baskı uygulayarak talaş kaldırılmasını sağlayınız. Geri dönüşte baskı uygulamayınız. Bu hareketi parçanın bütün yüzeyine eşit uygulayınız. Eğenin dişleri talaşla dolduğunda fırça ile temizleyiniz. Kesinlikle eğeyi iş parçasının üzerine ve mengene ağızlarına vurmayınız.

isinegelenmesi