egesaptakmaKullanılacak olan eğenin büyüklük ve küçüklük ölçüsüne göre sap da aynı oranda büyük ve küçük olarak seçilir. Plastik veya ağaçtan uygun eğe sapı kademeli olarak delik delinerek kurallara uygun ve dik olarak takılır. Aksi halde bunun dışındaki sap takma biçimleri kazalara yol açabilir. Çalışma süresince eli tahrip etmeyecek nitelikte olmalıdır. Saplar eğeye sıkı takılmalıdır, çalışma esnasında sap, yerinden çıkmamalıdır. Eğe sapı delikleri uygun çaplarda kademeli olarak delinmediğinde ve baskının fazla olduğu durumlarda çatlar. Çatlak eğe sapı kullanılmaya elverişli değildir.

Eğelerin kaç parmak olduğuna bakılarak uygun sap seçilmelidir.

4″- 6″(parmak ) Eğeler için küçük boy saplar seçilmelidir .

7″- 9″(parmak ) Eğeler için orta büyüklükteki boy saplar seçilmelidir.

10″-14″(parmak ) Eğeler için büyük boy saplar seçilmelidir .

egesap

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçilen sap plastik ise eğenin sapa takılacak (kuyruk) kısmını ısıtınız. Sapa takılacak kısmı ısıttıysanız Sap ile eğeyi eksenel doğrultuda sapa kuvvet uygulayarak takınız. Takılacak sap ahşap ise kademeli olarak deliniz. Sapa arkadan tokmak ile tok sesi gelinceye kadar çakınız. Sapı takarken yarmayınız. Eksenel düzgünlüğü kontrol ediniz.

saptakma

saptakma1