Eğelerin tutulması sırasında sağ veya sol elin durumları, bazı şartlara bağlı olarak değişir.

egelerin-tutulusu

Büyük eğelerin tutuluşu

Sağ el, sapın ucunu avuç içi alt ayasına yerleşecek şekilde, sol el ise avuç içi ile veya başparmak işaret parmağı ile eğenim ucuna bastırılır.

egetutus

Küçük Eğelerin Tutuluşu
Küçük eğe ile çalışırken eğe sağ elin işaret parmağı ile bastırılır ve eğeleme işlemi yapılır

Orta Büyüklükteki Eğelerin Tutuşu
Orta büyüklükteki eğe ile çalışılırken sol elin birkaç parmağı eğe ucunun altından tutarken başparmakla üstten bastırılır. Bu esnada talaş kaldırmak istediğimiz taraf dikkate alınarak sol başparmak eğenin ortasına, sağına veya soluna basar. Başparmağın dışındaki diğer birkaç parmakla eğenin ekseninden bastırarak talaş kaldırmak da mümkündür. Eğer eğenin ucu işin içinde ise ve ucundan bastırmamız mümkün olmazsa bu hallerde sol elimiz de sağ elimizin önünde bastırmaya yardım eder (Şekil a). Geri çekerken parmakların yaralanmaması için parmaklar hafifçe uzatılır.

egetutus1

Eğenin ucu işin içinde ise sol el sağ elin önüne bastırılmaya iltihak eder (Şekil b). Sol başparmak eğenin ortasına sağına veya soluna bastırılır