Kaynak İle Perçinli Bağlantıların Mukayese Edilmesi

  •  Kaynak ağırlık ve işçilikten tasarruf sağlar
  •  Kaynak ile perçine göre daha iyi bir sızdırmazlık elde edilir
  •  Kaynaklı bağlantıların mukavemeti, perçinli birleştirmelerden daha yüksektir
  •  Kaynak ile perçine göre daha kolay ve ucuz bağlantılar elde edilir

Kaynak İle Dökümlü İmalatın Mukayese Edilmesi

  •  Kaynakta model masrafı yoktur
  •  Cidar (et) kalınlıkları 6mm den az olan parçaların dökümü güçlük arz ederken kaynaklı imalatında bir zorluk yoktur
  •  Çelik malzemeden dökümle parça yapımında bazı zorluklar ortaya çıkarken aynı parçanın kaynaklı imalatı kolaydır
  • Kaynak döküme göre ağırlık tasarrufu sağlar
  • Çok sayıda üretimde döküm az sayıdaki üretimde kaynak ekonomiktir

Kaynak İle Yapıştırma Bağlantıların Mukayese Edilmesi
Nokta kaynağı ile yapıştırma bağlantılarının avantaj ve dezavantajları açısından karşılaştırılması

noktayap