Birleştirme teknolojisinin tarihçesi, gerçekte bir grup insan kütlesinin tarihidir. Bunların büyük bir kısmı ufak tamircilik yapan, bir kısmı da hayal kuranlardır desek daha uygun olur. Bütün bunların hepsi de kendilerine göre bir katkıda bulunmuştur. Bu insanlar, sık sık kazançlı olmayan araştırmalarla, arkadaşlarının alaylarına bile maruz kalmışlardır. Fakat bütün bunlara rağmen neye inanmışlar ise, onun için savaşan bu insanlar, ufak katkıları ile dünyamıza iyi bir metal birleştirme usulünü armağan etmişlerdir.

Birinci Dünya Savaşından sonra kaynak teknolojisi ilerlemelerini sağlamlaştırmış ve tamir yöntemi olarak  kullanılması yanında, üretim aracı haline de gelmiştir.

1801…Sir Humphrey Davy yüksek voltaj geçen devrenin uçlarının bir araya getirilmesiyle ark keşfetmesiyle ilk çalışmalar başlamıştır..
Terim olarak ark bu tarihten 20 yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır.
1865…Wilde, adında bir ingiliz tarafından iki metal elektrik ark kaynağı ile birleştirilmiştir. İlk elektrik kaynağı patenti bu tarihlerde alınmıştır.
1881…DeMeritens,Pil depolama kaplarının birleştirilmesinde karbon elektrot kullanmıştır.
1887…Bernardos and Olszewski, Karbon elektrotun yalıtımı ve tutulması için patent almışlardır.
1889…Slavianoff Rusya dan ve Coffin Amerika dan. İlk defa metal çubuk elektrotu keşfetmişlerdir. Bu yöntem daha sonra örtülü elektrot haline getirilmiştir.
1902… Cleveland Ohiodaki  Lincoln Electric TDT tarafından elektrik motoru geliştirilmiştir. Bu şirket kaynak ile deney çalışmalarına başlamıştır.

1912…Lincoln Electric ilk kkaynak makinesini üretmiştir

ELEKTROTLAR
İlk elektrotlar bir İsveç firması tarafından çıplak çubuk halinde demirden yapılmıştır.  Bu elektrotlar oldukça zayıf ve kırılgan kaynaklar üretmiştir.
1907…Oscar Kjellborg  (İSVEÇLİ) İlk defa örtülü ark kaynak elektrotunun patentini almıştır.

1912…Strohmenger Örtülü elektrotlarla kaliteli kaynaklar ürettiğinin patentini almıştır. Ancak ilk elektrotlar oldukça pahalıdır

Kaynak tekniğinde hızlı gelişmeler
1914-1918...I dünya savaşı korkunç derecede ark kaynak uygulamalarına ihtiyaç doğurmuştur.
Birçok gemi ve ekipman cıvata ve perçin ile birleştirilmekteydi. Kaynak hızlı ve oldukça ucuz bir yöntem olarak ortaya çıkmaktaydı.

1920…İngilizler ilk kaynaklı birleştirme ile gemi ürettiler adını Fulgar koydular

 ilkmakine-300x297
ELEKTROT ÜRETİMİNDE GELİŞMELER
1927…Ekstrüzyon yönteminin geliştirilmesi örtülü elektrot üretiminin fiyatını düşürmüştür. Aynı zamanda farklı kompozisyonlarda elektrot üretimine olanak sağlamıştır.
ÖNEMLİ PROJELER
1927… San Firansisko şehrine yaklaşık 50 cm çapında 90 mil uzunluğunda su borusu kaynaklı birleştirmelerle birleştirilerek döşenmiştir. Bu boru hattının taşıdığı suyu perçinli birleştirmelerle sızıntı olmadan getirmek için 10 000 perçinli birleştirme elemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.
GEMİ İNŞAASI
1930,s...Amerikan ve Alman Donanmaları ark kaynaklı gemi inşaatına başlamışlardır
Alternatif akım makinesi üretimi
1935…Amerikanın her yerine elektrik iletimi çalışmaları başlamıştır.
Daha ucuz alternatif akım kaynak makinelerinin popülaritesi artmaya başlamıştır.
Yeni Kaynak Yöntemleri
1935 ile 1950 (İkinci dünya savaşından önce ve sonra)
–Toz altı ark kaynağı
–MIG (GMAK)
–TIG (GTAK)
–Plazma Ark
1958…Özlü tel ile GMAK yöntemi ilk defa tanıtıldı.
1970 li yıllar
robotikkaynak