selulozikelektrodkokpaso

 

sttkokpaso

 

Büyük çaplı boruların kök paso kaynaklarında hızlı damla transferi ve katılaşma nedeniyle selülozik elektrotlar kullanılır. Ancak elektrodun değişimi,curuf oluşumu iyi temizlik gereksinimi gibi faktörler nedeniyle zaman kaybı söz konusudur.

stt

2,5 inch ve altı borularda selülozik elektrot kullanılmaz. Küçük çaplı boruların kök kaynaklarında TIG kaynağı daha elverişlidir.Ancak dolgu kabiliyetinin düşük olması , tecrübe gerektirmesi, zaman kaybı olması ve kök gazı gereksinimleri nedeniyle TIG kaynağı elverişli olmayabilir. Boru hatları gibi seri olunması gereken ve büyük çaplı boruların kaynatılması gereken durumlarda yumuşak gerilimli damla transferi sağlayan, sıçrantısı çok az  ve geniş aralık doldurma kabiliyetine sahip olan STT (soft tension transfer, surface tension transfer) kök paso uygulamalarında kullanılabilir.

Orhan BAYLAN