Korozyon metallerin içinde bulunduğu ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonu sonucu malzeme özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmesidir

koroz

 Kimyasal korozyon metalin içinde bulunduğu ortamdaki diğer bir elementle doğrudan elektron alışverişinin  sözkonusu olduğu bir reaksiyondur.

Metal genellikle ortamdaki oksijene elektron verir ve reaksiyon sonucu metal oksit oluşur.

 Oksidasyon özellikle yüksek sıcaklıklarda belirgindir ve bu durumda oluşan korozyon ürününe teknik dilde tufal denir.
Elektrokimyasal korozyonda konum olarak çoğunlukla farklı yerlerde oluflan iki kısmî reaksiyon vardır.

Genel olarak bütün metallerde ve özellikle paslanmaz çeliklerde elektrokimyasal korozyon hasarlarına daha çok rastlanır.

 

•Kimyasal Korozyon (Kuru Korozyon): Metal ve alaşımları gaz ortamlar içinde oksitlenmesidir. Ancak çevremizi saran nemli havanın neden olduğu korozyon bu tarifin dışındadır.
•Elektrokimyasal Korozyon (Islak Korozyon): Metal ve alaşımların sulu ortamda bozunmalarıdır.