Korozyon,Latince “corrodere” kökündenden türetilmiştir. Plato’nun (M.Ö. 427-347) çalışmaları ilk yazılı korozyon tanımını içerir.Plato,pası,metalden ayrılan toprağımsı bir  bileşen olarak tarif etmiştir.Ondan 2000 yıl sonra Georgius Agricola da mineroloji kitabında aynı fikri savunmuştur; pas, metalik demirin bir salgısıdır.Metalik demir bu problemden,bitüm ve zift gibi çeşitli kaplamalarla korunabilir diye düşünmüştür. Daha sonraki yıllarda korozyon süreci,ilk defa 1667 yılındaki bir Fransızca Almanca çeviride ortaya çıkar. 1836’da ise Sir Humprey Davy Fransızca’dan yaptığı bir çeviride metalik demirin deniz suyu içinde katodik korumasından bahseder. Aşağı yukarı aynı zamanda Michael Faraday kendi adıyla anılan elektrokimyasal etki ile akım üretimi formüllerini üretir