Kesme hızı takım ömrünün belirlenmesinde temel faktördür ve ayrıca güç tüketimini etkiler.
Aşırı yüksek kesme hızları;
• Matkap üzerinde hızlı serbest yüzey aşınmasına,

• Kesme kenarlarında plastik deformasyona,
• Düşük delik kalitesine,
• Tolerans dışı sonuçlara
yol açabilir

Çok düşük kesme hızları ise;
• Matkap üzerinde talaş yığılması oluşumuna,
• Talaş tahliyesinin olumsuz etkilenmesine,
• Düşük verimlilik/delik başına yüksek maliyete
sebep olur.

İlerleme hızı talaş oluşumu için belirleyici faktördür ve güç tüketimini de etkiler. Ayrıca mekanik ve ısıl gerilmelere yol açar.
Yüksek ilerleme hızı;
• İyi talaş kontrolü,
• Daha düşük kesme süresi,
• Daha yüksek matkap kırılma riski,
• Daha kötü delik kalitesi
anlamı taşır.
Düşük ilerleme hızları ise;
• Daha uzun talaş,
• Kalitede iyileşme,
• Takım aşınmasında daha hızlı artış,
• Daha uzun kesme süresi/delik başına daha yüksek maliyet
anlamına gelir.