Su jeti sistemleri temelde aynı işi yapmalarına karşın içerdikleri yüksek basınç elde etme yöntemine göre farklılıklar içerirler. Bu farklılık, sistemin kesme kabiliyeti ile birlikte ilk yatırım ve çalıştırma maliyetini de etkilemektedir. Bu nedenle yapılan işe en uygun seçimin yapılabilmesi gerekir. Su jeti kesme sistemlerinde kullanılan basınç elde etme yöntemleri önce pistonlu pompalar ve basınç arttırıcılar olmak üzere iki sınıfa ayrılabilirler.

PİSTONLU POMPALAR
Pistonlu pompalar küçük hacimli üç veya daha fazla silindirden oluşur ve aşınmayı minimize edebilmek amacıyla yaklaşık 600 dev/dak çalıştırılırlar. Bunların çalışma prensibi pistonlu motorlarda veya pistonlu hidrolik pompalarda olduğu gibidir fakat silindirler içine düşük basınçlı su alınarak, bu su maksimum 3000 bar’a kadar çıkarılabilmektedir Bu tip pompalar kullanarak 3000 bar’dan daha yüksek basınçlara çıkmak mümkün olmamakla birlikte bu pompaların en önemli avantajları, basınç dalgalanmalarının kesme işlemlerini etkilemeyecek derecede düşük olması ve düşük çalışma basınçları nedeniyle bakım gereksinmelerinin diğer tipe oranla az olmasıdır.

sujetpompa

BASINÇ ARTTIRICILAR
Basınç arttırıcılar da çalışma prensiplerine göre çift etkili ve fazlı- çift etkili tip olmak üzere iki alt sınıfa ayrılırlar. Çift etkili basınç yükseltici hidrolik güç ile sürülen emme basma tulumba esasına göre tasarlanmıştır Hangi tipin uygun olduğu genellikle işlenecek malzeme tipi ve malzeme kalınlığına bağlıdır. Lastik ve kağıt gibi Yumuşak malzemeler için en uygun seçim pompalı su-jeti sistemidir. Çok kalın ve sert malzemeler çok kısa zamanda, iyi yüzey kesim kalitesi ile işlenmek istenirse en çok güç veren pompanın seçilmesi uygun olmaktadır. Kesme hızını artan basınç, aşındırıcı debisi, lüle çapı ve azalan karıştırma tüpü çapı arttırmaktadır. Bu da 3000 bar’ın üzerine çıkılması gerektiğinde çift etkili basınç yükseltme tekniğini öne çıkarmaktadır. Eğer kesilen malzemenin yüzey kalitesi ve kalitenin sürekliliği önemli ise bu durumda fazlı-çift etkili
basınç yükseltme tekniğini içeren sistemler tercih edilmelidir. Bunun ana nedeni artan kesme basıncı ve basıncın sürekliğinin yüzey kalitesini arttırmasıdır.

 

sujetpompa1