1-Yüksek kaynak gücü ve kaynak hızı:

Tozaltı kaynak tekniğinde kullanılan akım şiddeti normal olarak 200 ila 2000 Amper arasında değişir; çok telli tekniklerde bu değer 3000 Ampere kadar yükselmektedir. Bu husus çok yüksek bir erime gücü sağlamaktadır. Ayrıca kaynak hızı 6 ila 300 m/saat arasında ayarlanabilmektedir. Bu bakımlardan tozaltı kaynak usulü diğer konvansiyonel kaynak usulleri ile mukayese edilemeyecek derecede yüksek bir erime gücü ve kaynak süratine sahiptir.

2-Yüksek nüfuziyet:

Kaynak akım şiddetinin yüksek olması bu usulde ağız açmadan bir paso ile 18. mm. ve ağız açarak da iki paso ile 150 mm. kalınlığındaki parçaları rahatlıkla kaynatmak mümkündür.

3-Enerji tasarrufu:

Tozaltı kaynak usulünde elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kaynak için kullanılmakta ve dolayısıyla büyük bir enerji tasarrufu sağlanmış olmaktadır, örtülü elektrot ile yapılan elektrik ark kaynağında, elektrik enerjisinin % 25’İnden Tozaltı kaynağında ise % 68’inden direk kaynak için istifade edilmektedir.

4-Elektrot tasarrufu:
Tozaltı kaynak usulünde sıçrama kaybı yoktur; tel elektrot kullanıldığından elektrot artığı zayiatı da yoktur.
5-Emniyetli ve düzgün görünüşlü kaynak dikişi:
Kaynak yerinin muntazam ve müessir bir şekilde cürufla örtülmesi emniyetli bir katılaşma sağlamaktadır. Bu şekilde kaynak banyosunun degazaji daha kolay sağlanmakta ve geçiş bölgesinin sertleşme ihtimali azalmaktadır. Erimiş vizkoz cüruf dikiş formunun düzgün ve tırtılsız olmasını sağlamakta ve kenarlarda yanma oluklarının oluşmasına imkân vermemektedir. Kaynak metalinde birleşme hatasına ve cüruf kalıntılarına Taşlanmadığından daha emniyetli kaynak dikişleri elde edilmektedir.
6-Kaynak dikişi kalitesine kaynakçı faktör tesir etmemektedir:
Tozaltı kaynak usulünde elektromekanik ayar ve kumanda sisteminin mevcudiyeti kaynakçı faktörünü ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla kaliteli kaynakçıya ihtiyaç yoktur, ayrıca kaynakçı bedenen de az yorulmaktadır.
7-Yüksek ark stabilitesi:
Ark bölgesinde buharlaşan cüruf dolayısile ark çok iyi bir şekilde muhafaza edilebilmektedir. Bu husus yüksek akım şiddeti ve büyük kaynak hızlarının kullanılabilmesine imkân vermektedir.
8- Özel koruyucu donanımlara ihtiyaç yoktur:

Ark tozaltında yandığından, görünen ışınlar ve ultraviole ışınları etrafa yayılmaz ve dolayıs ile gözleri korumak için özel maskeye ihtiyaç yoktur. Kaynak esnasında caz ve toz teşekkülü de çok az olduğundan özel havalandırma sistemine ihtiyaç yoktur. Kaynak kafası da kaynak esnasında ısıdan çok müteessir olduğundan özel bir soğutma tertibatına İhtiyaç göstermeden sürekli olarak kullanılabilir

DEZAVANTAJLARI

Pahalı makine ve teçhizata ihtiyaç gösterir, dolayı sile ilk yatırım masrafları yüksektir.

İnce saçlarının kaynağı için uygun bir usul değildir. Kısa boylu ve karışık şekilli dikişler için otomatik tozaltı makineler geliştirilmiş ise de bunlar tozaltı kaynak usulünün bütün avantajlarını bünyelerinde toplayamamaktadırlar.

Karışık şekilli kaynak dikişini haiz fakat çok sayıda yapılması gereken parçalar için özel surette geliştirilmiş makineler kullanılabilir.

Tozaltı kaynak usulü ile yatak pozisyonda iyi netice alınabilmektedir.

Dik pozisyon için özel tertibatlar geliştirilmiş olmakla beraber, bu pozisyon İçin daha ziyade elektrocüruf kaynağı tercih
edilmektedir. Tavan ve korniş pozisyonlarında kaynak yapmak bu usulle mümkün değildir.