Kömür veya grafit elektrodun, işlem görecek parçaya oluşturduğu ark sayesinde yapılan kesmedir. Ark sırasında meydana gelen eriyik parçalar elektrot çevresinden üflenen hava ile dışarı atılır. Karbon elektrotların boyları yaklaşık 300 mm’dir. Yüzeyleri (akım
geçirgenliğini kolaylaştırması bakımından) bakır ile kaplanmış veya içerisine bakır tozları sıkıştırılmıştır. Bakır tozları sıkıştırılmış elektrotların yüzeyleri siyahtır.

star_karbon_b

İletkenlikleri jeneratörlerdeki kömürlere benzemektedir. Kesme penseleri özel olarak yapılmaktadır. Normal elektrotlarda olduğu gibi kaynak akımının yanında ayrıca bir basınçlı hava hortumu vardır. Hortumdan gelen hava elektrodun çevresinden parçaya doğru üflenir.
Böylece elektrot soğutulduğu gibi kesme alanındaki eriyik artıkları da dışarı atılır. Yüksek amperin kullanılması halinde su soğutmalı pensler tercih edilmelidir. Genellikle 300 amperin üzerinde su soğutmalı türleri kullanılır. Karbon elektrotla kesme yapacak kimsenin iyi bir ark kaynakçısı olması gerekir.

Kömür elektrotlarla kesilen yüzeyler çok kaba olduğundan sonradan işlenmesine ihtiyaç vardır. Bu usul daha ziyade hurdaya atılacak veya sonradan işlenmesine ihtiyaç olmayan parçaların kesilmesinde ya da delinmesinde kullanılır.

Kesme işleminin parça üzerindeki metalürjik tesiri, oksijenle yakarak yapılan kesme işleminin aynısıdır. Yüksek karbonlu çeliklerin ve dökme demirin kesilmesinde kesilen ağızlarda martenzit ve sementit teşekkülü dolayısıyla bir sertleşme görülür. Bu sertleşen bölgenin bertaraf edilmesi için de talaş kaldırma işleminden önce ağızların taşlanması gerekir.

Karbon elektrotlar ile kesme işlemleri, kaynak ağzı açmalarda, kök paso temizlenmesinde, dikiş içindeki hataların giderilmesinde ve kanal açma işlemlerinde uygulanmaktadır. Kesme sırasında oluşan arkın ışını fazla olduğu için kaynağa nazaran daha
koyu cam kullanılması gerekmektedir.

karbonelektrot

karbonelektrot1