Ergimiş metalin patlaması. Endüstriyel fırında meydana gelen sıvı metal patlaması