MALZEME MENÜSÜ

Bu sayfada sizlere endüstride en çok kullanılan metalik malzemeleri ve diğer polimer,kompozit,seramik gibi malzemeleri tanıtmaya çalışacağız.

Malzemeler, mühendislik ürün ve sistemlerinin imalinde kullanılan ve mekanik, fiziksel ve kimyasal olarak arzu edilen özelliklere sahip katılardır.Malzemeler insanlık tarihinde her zaman önemli bir rol oynamış ve tarih çağlarının bir çoğu o dönemde geliştirilen ve kullanılan malzemelere atfen verilmiştir  (Cilalı taş devri, tunç devri vs.).

Bu nedenle iyi bir malzeme bilgisi alt yapısı gerekmektedir.  Malzeme biliminin genel amacı malzemelerin iç yapısını tanıtmak, iç yapılar ile özellikler arasında ilişkiler araştırmak ve bu şekilde geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında uygulamada kullanılan malzeme türlerini sınıflandırmak ve özelliklerini incelemektir.

thomas-dreams_1345021857132HEDEFİMİZ

Endüstride teknikerler ve mühendisler, çalışan bir sistem tasarlarlar ve bunu gerçekleştirmek isterler.

Bu tasarımın her bir elemanını aynı veya ayrı özelliklere sahip malzemelerden yapmak isterler.

Bunu gerçekleştirebilmesi için kullanacağı malzemeyi  iyi tanıması gerekir .

Malzeme dünyasını bir menüye benzetecek olursak aşağıdaki şemayı incelememiz gerekecek.

MALZEMEMENU-1024x907

Malzeme menümüzde en çok kullanılan malzemelere yer verdik. Yarı iletkenler özellikle elektronik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Biyomalzeme dediğimiz vücuda uyumlu malzemelerde vardır. Bu biyomalzemeleri Titanyum konusunda anlatmaya çalıştık oradan ulaşabilirsiniz.

MARS

MALZEME NEDİR?

Malzeme, bir şeyin oluştuğu veya yapıldığı madde olarak tanımlanabilir.Biz malzemeleri yer kabuğundan ve atmosferden elde ederiz.

Örnekler:  Silikon ve Demir,  yer   kabuğunun ağırlıkça   %27,72 ve %5 ini   oluşturur.

Azot ve Oksijen, havanın   hacmen %78,08 ve %20,95 ini   oluşturur.

MALZEME KULLANIM ALAN MALZEME KULLANIM ALAN1