2mm sactan bir kenar uzunluğu 70mm olan altıgen ve beşgen parçalar kollu makasta kesildi. Beşgen parça merkez alınarak her bir kenarına altıgen parçalar birbirine teğet temas edecek şekilde puntalanarak örgü tamamlandı ve top şeklinde ateş çukuru yapıldı.