Milimetrenin 1/10 ’unu veya ondalıklarını okuyabilir. 1/10 ’ luk bir hassasiyet elde edebilmek için sonu 9 ile biten bütün rakamlar 10 ‘ a bölünerek 1/10’ luk verniyer taksimatı yapılabilir. Çeşitleri : 9/10 , 19/10 , 29/10,39/10, ….. 99/10, …199/10,

Kumpasın verniyeri üzerindeki aralık sayısına bakılarak kumpasın kaçlık olduğuna bakılır. 10 eşit aralık var ise kumpas 1/10’ luktur. 20 eşit aralık var ise 1/20 ‘ liktir.
– Bölüntülerin nasıl yapıldığına bakılır. Verniyerin son çizgisi cetvelde hangi çizgi ile çakıştı ise bölüntünün yapılış şekli ortaya çıkar. 9/10 ….39/10.. gibi…
-Ölçme hassasiyetinin okunması için verniyer aralık değerini bulmak gerekir. Verniyer son çizgisinin çakıştığı çizginin bölüntü sayısına bölünmesi;
9/10 = 0,9 mm
-Ölçme hassasiyeti ispatı için ise ; verniyerin ilk bölüntüsünü cetvelde kendisinden sonra gelen ilk çizgi ölçüsünden çıkartırız.
1 – 0,9 = 0,1 = 1/10 ‘ luk olduğunu görürüz.

kumpas1bolu10