a) Ticari metal ve alaşımların tümünün kaynağında kullanılabilen yegane ergiyen elektrodla kaynak yöntemidir.
b) Elektrik ark kaynağında karşılaşılan sınırlı uzunlukta elektrod kullanma problemini ortadan kaldırmıştır.
c) Kaynak her pozisyonda yapılabilir. Bu tozaltı kaynağında mümkün değildir.
d) Metal yığma hızı elektrik ark kaynağına nazaran oldukça yüksektir.
e) Sürekli elektrod beslenmesi ve yüksek metal yığma hızı nedeniyle, kaynak hızları elektrik ark kaynağına nazaran yüksektir.
f) Elektrod beslenmesinin sürekli olması nedeniyle hiç durmadan uzun kaynak dikişleri çekilebilir.