Kaynak köşe bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan 2 ve 3 eksenli işkence örnekleri.

koseclamp koseclamp1 koseclamp2