Birinci olarak, çoğu metallerin, yüzeyinde oksit tabakası bulundurduğunu gözleriz. Oksit tabakası soğuk kaynak veya dövme ile birlikte onların birleştirilmesini neredeyse imkansızlaştırır. Altın bundan hariçtir. Ve soğuk olarak başarılı bir şekilde kaynatılabilir. Çünkü orada oksit tabakası görülmez. İkinci olarak metaller ergitme kaynağı için ısıtıldığı zaman havanın neden olduğu hızlı oksidasyondan korunmalı. Metalin reaktivitesine yani oksidinin kararlılığı ve oksidasyon hızına bağlı olarak koruma derecesi gerekecek.

kaynaktaserbestenerji

Örneğin; Kurşun, hemen hemen koruma olmaksızın ergitme kaynağı ile kaynatılabilir. Halbuki titanyumun kaynağı için özel şartlar ve koruma gerekir.Tabloda çeşitli metaller için gerekli koruma tipi örneklerini ve onların kimyasal özellikleri ile ilgisini anlatmaktadır.