ENDÜSTRİYEL ROBOTLARIN AVANTAJLARI

0
2.997 okunma

Endüstriyel Robotların kullanılmasının sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İnsanların fiziksel özellikleri zorlayan ağır ve büyük işlerde çalışabilirler,
  • İnsan sağlığı için elverişsiz ve tehlikeli koşullarda çalışabildiklerinden işyeri güvenliğini artırırlar,
  • Sahip oldukları yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sayesinde ürün kalitesinde standartları korurlar,
  • Bozuk üretim miktarı azaltılarak, hammadde israfı engellenir ve üretim maliyetini düşürürler,
  • Yeniden programlama sayesinde yeni bir işe kolayca adapte edilebilirler,
  • Monoton, sıkıcı ve yorucu işlerde hızlı bir şekilde verimi ve ürün kalitesini düşürmeden sürekli çalışarak daha çok iş yapabilirler,
  • Uzaktan erişim, yönetim, kontrol edilebilme özelliklerine sahiptirler,
  • Aynı ortamda birlikte sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışabilmektedirler,
  • İşyeri güvenliği, sağlık, eğitim, sigorta vb. giderlerin azaltılmasıyla birlikte ucuz işgücü sağlarlar

Endüstriyel robotların kullanımında sağladığı avantajların yanında birtakım dezavantajları da olabilmektedir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir:

• İşgücünü çok ucuzlattıkları için insanların işsiz kalmasına neden olabilirler.
• Az geribildirimle çalışırken hata olursa, hatanın geri bildirimi de yavaş olur.
• Rutin işlemlerde yanlış veri varsa sürekli yanlış ürünü verirler.
• Yanlış programlandıklarında insanlar için tehlikeli sonuçlara yol açabilirler.
• Askeri alandaki kullanımlarında kitle imha silahı işlevi görebilirler.
• Sıkıcı olabilirler.
• Bireysel sosyalleşme ihtiyacını doyurduğu için toplumsal sosyalleşmeyi çökertebilir.
• Teknik donanımları çok fazladır.
• Fazla bakım istemektedirler.

Yukarıda ifade edilen işsizlik problemlerine yönelik olarak; aslında teknolojik gelişmeler, bilgi toplumu olma yolunda insanların bedenini değil, zihnini zorlayan işlerle uğraşmasına neden olmaktadır.

Böylelikle de ihtiyaç sebebiyle yeni robotların tasarlanması, geliştirilmesi ve programlanmasının yanı sıra robot ve çevre ekipmanların bakım-onarım ve tamiri, robot üretim tesislerinin kurulumu vb. yeni iş imkanlarının oluşmasına yol açmaktadır