Uygulanabilir kaynak pozisyonları  EN ISO 6947 standardına uygun olarak belirtilir.

Kaynak Pozisyonları (Levhalar ve Sıcak Hadde Ürünleri)

kaynakpoziyonu

 

 

 

 

 

 

Borular-Borunun döndürülerek kaynak yapılması durumu

kaynakpozisyonu1

Borular-Borunun sabit halde kaynak yapılması durumu

kaynakpozisyonu2