Önceden hazırlanmış iş resminin gereç üzerine aktarılmasına markalama denir.Markalama parçaların yapım resimlerine göre yapılmasını amaçlar. Dolayısıyla markalama işin ilk işlem basamağını oluşturur. İşin istenilen özellikte, ölçüde olması markalamanın tamlığı ile ilgili olduğundan büyük önem taşır.

Markalama iş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne yardım eder. Markalamadan sonraki işlemlerin tamlığı çizim hassasiyetine bağlıdır.

markalamatakim

Markalama daha çok, az sayıda yapılacak işlerde uygulanır. Seri imalatta markalama yapılmaksızın işler yapılır. Marlama yerine; şablonlar, kalıplar ve otomatik makinalardan yararlanılır.

Markalama Takımları
1 Metre, çelik cetvel,
2 Markalama pleytleri,
3 Çizecekler,
4 Mihengirler,
5 Pergeller,
6 Nokta,
7 Çekiç,
8 Şapkalı gönyeler, ayarlı gönyeler,
9 V yatağı
10 Merkezleme gönyesi ve çanı,
11 Yüzey boyama araçları,