Kaba tesviyecilik, metal konstrüksiyon ve tenekecilik işlerinde kullanılan yalın gönyeler kullanılır. Metal işlerinde kullanılan gönyelerin aşağıdaki genel amaçları yerine getirmesi beklenir.
1. Komşu yüzeylerin dikeyliğinin kontrol edilmesi
2. Markalama işleminde birbirine dikey olan çizgilerin çekilmesi
3. Açıların taşınması

 

Kıl Gönyeler
Yüzeylerin düzgünlüklerinin ve dikliklerinin kontrolünde kullanılır. Gönyelerin uç kısımları konik (keskin) olduğundan hassas bir şekilde kontrol yapılabilir.kilgonyekontrol kilgonyekontrol1

Sabit Açılı Gönyeler

Sabit açılı gönyeler, iç gerginlikleri giderilmiş çelik ya da paslanmaz çeliklerden üretilir.Sabit açılı gönyeler, 45°, 90°, 120° ve 135° lere standart olarak ayarlanmıştır, bu doğrultudaki açıların ölçülmesinde kullanılır. Genel olarak kontrol işlemlerinde kullanılan gönyelerdir. Sabit gönyeler ile yüzeylerin düzlemlikleri kontrol edildikleri gibi, yüzeylerin aralarında açılar da gönyelerin kendi sabit açıları ile kontrol edilebilmektedir.

 

 

 

cesitligonyeler

 

Şapkalı Gönyeler
Bölüntüsüz bir cetvel ve şapka olarak adlandırılan kısımdan oluşmuştur.Genel işlerde kullanılan bu tür gönyeler 100-150 mm arasında boylara sahiptir.

Taşçı Gönyeleri

Boyları uzun olan profil, köşebent, lama vb. gereçlerin 90° lik birleştirilmelerinin kontrolünde kullanılır.

tascigonyesi

 

Ayarlı Gönyeler

Açılı olarak yapılan işlerin kontrolünde ve gerektiğinde markalama işlemleri için geliştirilmiştir. Üzerinde açı bölüntüsünü gösteren çizelgesi vardır. Bu tür gönyelerde hareketli ve kılıç olarak adlandırılan kısım, açı değeri doğrudan doğruya okunabilecek şekilde düzenlenmiştir.

ayarligonye

Üniversal Gönyeler

Makine ve metal teknolojilerinde hassas açıların kontrol ve markalama işlemlerinde kullanılırlar. Üniversal açı gönyeleri çok hassas oldukları için dakika cinsinden açı değerinin okunabilmesini de sağlarlar. Üniversal açı gönyesinin esas derece bölüntü dairesi 0–10° -20° . ve 90° ye kadar ve tekrar 80° -70° -60° … 0 olmak üzere birbirinin devamı olacak şekilde 4×90°=360° bölüntülüdür. Üniversal açı gönyeleri bölüntülü, saat kadranlı ve dijital olarak üretilmektedir.universal
universal1

 

 Optik Açı Gönyesi

optikgonye

Optik açı gönyeleri kapalı dairesel bölüntülü bir ekrana sahiptir. Bölüntüler 0˚-90˚olarak dört bölümde derecelendirilmiş ve her bölümdeki dereceler de 6 veya 12 eşit parçaya bölünerek 10̀-5̀ lık hassasiyetler elde edilmiştir. Mercek sistemi sayesinde bölüntü çizgileri ve konumları çok net görünür ve doğru olarak okunur.