Kontrol işlemi özenli bir şekilde yapıldığı takdirde uzun süren bir işlemdir. Seri üretim yapılan atölyelerde birbirinin aynı olan parçaların kontrolünün yapılması, bu açıdan oldukça fazla zaman alır. Bir de buna kontrolü yapan kişiden kaynaklanan hatalar eklenince işlem
istenilen sonucu ortaya çıkarmaz. Bu gibi durumlarda kontrolü etkileyebilecek insan hatalarının önlenmesi gerekir. Diğer yandan birbirine uyabilen parçaların görevlerini yapabilecek ölçü sınırları içinde olup olmadıklarının kontrolü mastarlar aracılığıyla yapılır. Özellikle birbirine paralel iki yüzey arasında kullanılan kalınlık mastarları, bunlara tipik örnek oluşturur. Atölyelerdeki makineler ne kadar gelişmiş olursa olsun, üretimde parçaların hepsinin aynı ölçülerde üretilmesi beklenemez. Ölçülerde çok küçük değerlerde olsa da farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle her ölçüye bir tolerans verilir. Tolerans esas ölçüden büyük ya da küçük verilen ölçülerdir. Kalınlık kontrol mastarları da bu toleranslar doğrultusunda üretilir.

Makine parçalarının yapımı sırasında iç profilde  veya dış profilde yapılabilmeleri için kullanılacak kesicilerin bilenmesi veya parçalar üzerindeki profillerin kontrolünde kullanılır

icbukeymastarprofilmastar

profil  mastarı ile kontrol