Suyun aşındırma özelliği doğaldır ve çok eskiden beri bilinir. En basitinden akarsu yataklarının oluşumu buna iyi bir örnek teşkil eder. Su hızının normalden daha fazla olduğu taşkın (sel) zamanlarında aşındırmanın hızlandığı da bilinen bir olgudur. “Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir” diyen Latin atasözü de mecazi olarak başka bir olguyu ifade etmek istemişse de fiziksel bir gerçeği de dile getirmiştir. Suyun bu aşındırma etkisi yüksek basınç ve yüksek hızlarda çok daha iyi görülmüş; zamanla geliştirilip iyileştirilerek endüstrinin hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Su jeti olarak adlandırılan bu sistemde, yüksek basınçta ve yüksek hızda akan su; malzeme yüzeyine uzun bir süre tutulduğunda aşınma artmakta ve malzeme giderek parçalanmaktadır. Su jetleri çok eski senelerden bu yana nispeten yumuşak zeminlerin ve kayaçların kesilip kazılmasında kullanılmakta idi. Bunların kullanılmasıyla gelişen kesme teknolojisi “Jet Kesme Teknolojisi” olarak bilinmektedir. Bu teknoloji son yirmi yılda hızlı bir gelişme göstermiş ve metal endüstrisi de dahil hemen her alanda yerini almıştır.

 

Su jeti kesme sistemi, basıncı artırılan suyun bir lüleden geçirilmesiyle elde edilen yüksek hızlardaki su jeti hüzmesinin veya aşındırıcı-su jeti karışımının, çarpma etkisiyle malzemeden parçacıklar aşındırması ve bunun sonucu olarak parçanın işlenmesi esasına dayanır. Kısaca  su jeti teknolojisi aşındırıcılı ve  aşındırıcısız sistemler olmak üzere ikiye ayrılırlar. İlk defa 1970 lerde kullanıma  giren aşındırıcısız sistemler sadece su-jeti sistemleri olarak da adlandırılırlar.  Isıl gerilmeler ve radyasyon oluşturmadan parlak ve kompozit malzemeler dahil, hemen her türlü malzemeyi kesip işleyebilen aşındırıcılı su-jeti sistemleri 1982 den sonra metal endüstrisinde ön plana çıkmıştır.  Ayrıca, frezeleme işlemlerinde konvensiyonel talaş kaldırma sistemlerine, kesme kalitesi ve karmaşık şekilleri kesme yönünden üstünlük sağlarlar. Fakat, daha yüksek çalışma basınçlarına çıkılması ve su jetinin dağılmasının önleyen bazı katkı maddelerinin de kullanılmasıyla, aşındırıcısız  su jeti teknolojisi de daha yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır.

Bu nedenle, metal endüstrisi haricindeki  diğer endüstrilerde de su jeti teknolojisinin kullanımına çok hızlı bir geçiş olmuştur. Su-jeti nozulunun robot, bilgisayar kontrollü sayısal konumlama tablası gibi esnek üretim sistemlerine rahatlıkla yerleştirilmesi ve karmaşık şekilleri yüksek kesme hızlarında kesebilmeleri bu sistemlerin gelişmiş ülkelerde kullanımını daha da yaygın hale getirmiştir. Son yıllarda, aynı tip ürün çeşitliliğinin artması tüketici taleplerini artan ürün çeşitliliği nedeniyle çok yüksek imalat sayılarından orta ve bazen de daha az sayıdaki üretimlere indirmiştir. Bu gereksinme, esnek imalat sistemleri kullanımı ve esnek imalat sistemlerine adapte olabilen teknolojileri ön plana çıkardığından aşındırıcılı ve aşındırıcısız su jeti sistemleri, kullanımı hızla artan yeni teknolojiler sınıfında yer almışlardır.
Kısaca özetlenirse, su-jeti sistemleri kesilen yüzey kalitesi, kesme hızı, uçucu kesme tozu çıkarmaması; aşındırıcısız sistemlerin gıda endüstrisi gibi sıhhi uygulamalarda kullanılabilir olması, kesme kuvvetlerinin çok küçük olması, sert, yumuşak, yapışkan malzemelerin aynı nozulla kesilebilmeleri, ince parçaların üst üste konularak aynı anda kesilebilmeleri gibi çok sayıda üstünlük sağlarlar. Sağladığı bu kadar çok üstünlüğe karşın, su-jeti teknolojisinin ülkemizde yeterince kullanılmamasının en önemli nedeni bu teknolojinin yeterince tanınmıyor olmasıdır