Nozüller, boru ve hortumla pompadan yada basınç yükselticiden getirilen basınçlı suyun hedefe fışkırtıldığı elemanlardır. Doğrudan borunun ucuna takıldıkları gibi uzaktan kumanda edilen monitörlere de takılırlar. Nozüllerin girişi ucuna takılacakları borunun çapındadır, sonra ani olarak yada göreceli olarak daralırlar. Daralma bölgesinin sonunda belirli bir çapla dışarıya açılırlar.sujetinoz

Nozüller aşınmaya dayanıklı olan sentetik safir, tungsten karbit (karbür)  yada yüksek karbonlu çeliklerden yapılırlar.

Nozülü terk eden sıvı demetinin ortama dağılış biçimi, hızı, basıncı ve çarptığı hedefde oluşturduğu basınç nozül tasarımına bağlıdır. Bu nedenle en uygun- nozül tasarımını bulmak amacıyla bir çok araştırma yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda, 13°’lik bir açıyla daralan ve daralma konisinin ucunda çıkış çapının 2,5-3,0 katı uzunluğunda düz bir kısım bulunan nozüllerin en iyi sonuçları verdiği gözlenmiştir. Bu tasarım pratikte en yaygın olanıdır ve bir çok araştırmacı tarafından kullanılmıştır.Konik daralmanın iki kademeli yapılmasıyla etkileme uzaklığının da arttığı gözlenmiştir.

enuygunnoz

 

En uygun tasarımlı nozülle çalışıldığı zaman, devamlı bir su jetinin nozül çıkış çapının bir kaç  yüz katı uzunluğunda dağılmadan kalabildiği ve çapın yüz katı uzaklığındaki bir noktada çıkış basıncının % 90’ı düzeyinde bir basınca sahip olduğu gözlenmiştir.  Dağılmayan kısmın uzunluğunu artırmak için suya çeşitli oranlarda “polyox” türü sürtünmeyi azaltıcı maddeler katılmaktadır.

Yumuşak malzemelerin kesilmesi , memeden fışkıran yalın suyun direk etkisiyle gerçekleşir. Sert malzemelerde ise , hem malzemeye çarpan taneciklerin dinamik etkisini arttırmak hem de keskin köşeli taneciklerin çarpmasıyla oluşan aşındırmayı arttırmak amacıyla fışkıran suyun içerisine, hassas olarak dozajlanan abrasiv karışımı sağlanır. Suyun ilk memeden (su memesi) çıkış aşamasında , çok yüksek hızlı suyun bir karışım odasından (venturi borusu) geçerken oluşturduğu vakum etkisiyle içerisine çektiği abrasiv , su ile karışarak malzeme üzerine fışkırtılır. eger tahta, plastik vb. gibi yumusak malzemeler kesilecekse, su-jet nozulu, daha sert malzemelerde ise asındırıcı-su jet nozulu kullanılması uygun olur.

 

nozullersujet